Bocian, Bernard

Om rytteren
Født: 26.01.1974
Land: Polen