Becaas, Bernard

Om rytteren
Født: 23.05.1955
Død: 25.08.2000
Land: Frankrig