Bauer, Fritz

Om rytteren
Født: 09.02.1893
Land: Tyskland