Baronchelli, Giambattista

Om rytteren
Født: 06.09.1953
Land: Italien