Van Egmond, Jacobus Johannes

Om rytteren
Født: 17.02.1908
Død: 09.01.1969
Land: Holland