Aerts, Paul

Om rytteren
Født: 16.12.1949
Land: Belgien